Ferske tall om 2020 – slik har arbeidslivet vært for våre nyeste alumni

Lurer du på hvordan koronaåret 2020 har påvirket overgangen til arbeidslivet for våre avgangsstudenter?Vi har i januar-februar samlet inn data gjennom Arbeidsmarkedsundersøkelsen for 2020-kullet. Nå er tallene endelig klare, og du får muligheten til å se resultatene av undersøkelsen her!

Statistikken byr på spennende innsikt om BI Alumni i en tid med stor arbeidsledighet og en rekke permitteringer – Hvilke konsekvenser har denne pandemien hatt for våre avgangsstudenter? 

Undersøkelsen gjennomføres årlig og gir et bilde på arbeidsmarkedet for nyutdannede BI Alumni Alle tallene i artikkelen gjelder 2020 og avgangsstudentene som graduerte dette året.  


Hvor mange er i arbeid? 

Undersøkelsen viser at 86% av masterkandidatene er i jobb innen seks måneder. Dette er i underkant av 10% nedgang fra rekordåret 2019Arbeidsledigheten i Norge har i samme periode økt med 83% (SSB, 2021), noe som betyr at våre avgangsstudenter tatt i betraktning, har klart seg bra.  

7 av 10 bachelorstudenter oppgir å være i jobb etter endt studie. Dette er også en nedgang på rundt 10% fra 2019. Det er ikke spesielt overraskende at det har vært en nedgang når man ser på det generelle arbeidsmarkedet i 2020, og vi vil fremdeles påstå at dette er gode tall for avgangsstudentene.  


Gjennom undersøkelsen kommer det frem at 73% av masterkandidatene fikk tilbud om jobb før endt studie. For Bachelorkandidatene gjelder dette nesten 47% 

 

TOPP 3   

 Fra hvilke linjer er flest i jobb etter endt studie? 

 For bachelorstudentene ser vi at det er studiene Eiendomsmegling, Entreprenørskap og økonomi og Creative Industries management som har de høyeste ansettelsesratene 

 • 90% av studentene med Bachelor i Eiendomsmegling fikk jobb i 2020  

 • 80% av studentene med Bachelor i Entreprenørskap fikk jobb i 2020 

 • 77% av studentene med Bachelor i Creative Industries Management fikk jobb i 2020 

 
Det er også indikatorer for høye ansettelsesrater blant avgangsstudentene på bachelor i finans og siviløkonomi, dessverre var det for få respondenter fra disse linjene til at vi kan si det med sikkerhet.  

 

For masterstudentene kommer det frem at det i 2020 er de med Master i regnskap og revisjon, Master i business analytics og Master i finans hvor flest er i arbeid kort tid etter endt studie.  

 • 93% av avgangsstudentene med Master i regnskap og revisjon fikk jobb i 2020 

 • 90% av avgangsstudentene med Master i business analytics fikk jobb i 2020 

 • 89,5% av avgangsstudentene med Master i finans fikk jobb i 2020 

 

Hva tjener våre nye alumni? 

I gjennomsnitt tjente de nyutdannede Bacheloravgangsstudentene 460.991kr i grunnlønn med bonus og provisjon i 2020.  Avgangsstudentene fra masterprogrammene tjente gjennomsnittlig 527.000kr i grunnlønn med bonus og provisjon i 2020. 


Hvor jobber våre avgangsstudenter? 

 • 12% av BI Alumni jobber som markedsfører 

 • 11,7% av BI Alumni jobber som rådgiver 

 • 10,5% av BI Alumni jobber som regnskapsfører 

 • 10,8% av BI Alumni jobber som konsulent 

 

20,2% jobber innen bank, finans og forsikring, mens 10,9% jobber innen retail. Andre bransjer vi finner avgangsstudentene i er blant annet eiendom, IT og tech, økonomi og regnskap, media, kommunikasjon og PR, administrasjon og HR m.m.  

Vi ser også et svært tydelig skille på sektorer, hvor kun 6,1% jobber i offentlig sektor mens hele 93,9% jobber i privat sektor 

Det kommer også frem av undersøkelsen at 9 av 10 av de sysselsatte jobber heltid. 

 

Jobbtilfredshet 

Når man skal finne arbeid er det svært viktig at man oppnår jobbtilfredshet på arbeidsplassen. Fra undersøkelsen har respondentene ytret hva de ser etter i en jobb. Det er ikke overraskende at unge i dag nesten enstemmig ser etter et vennlig arbeidsmiljø som prioritet en på listen etterfulgt av mulighet for personlig utvikling og interessante arbeidsoppgaver. Det som ble sett på som minst viktig av respondentene var muligheten til internasjonal arbeidserfaring. Dette kan skyldes andre faktorer som viktigere, eller at internasjonal arbeidserfaring ses mer på som et pluss enn en nødvendighet på arbeidsplassen. 

 

Omtrent alle master- og bachelor-alumniene er positive til fremtidige karriere-muligheter med en bachelor eller master fra BI. 


Hva er viktig? 

Hva er viktige attributter når BI alumni skal søke jobb? 

 • 97% av avgangsstudentene mener et vennlig arbeidsmiljø er veldig viktig på en arbeidsplass 

 • 94% av avgangsstudentene mener muligheten for personlig utvikling er svært viktig på en arbeidsplass 

 • 94% av avgangsstudentene mener interessante arbeidsoppgaver er viktig når de velger jobb 

 • 91% oppgir at muligheten for profesjonell utvikling er viktig 

 

Hva anser avgangsstudentene fra bachelorstudiene som egenskapene de har hatt mest bruk for i arbeidet sitt? 

 • 72% oppgir verbal kommunikasjon som en egenskap de har hatt mye bruk for  

 • 68,2% oppgir samarbeid som en viktig egenskap 

 • 64% oppgir skriftlig kommunikasjon som en egenskap de har dratt mye nytte av 

 • 59,7% oppgir analytisk tenkning og problemløsning som en viktig egenskap 

 

Hva anser avgangsstudentene fra masterstudiene som egenskapene de har hatt mest bruk for i arbeidet sitt? 

 • 85,2% oppgir analytisk tenkning og problemløsning som en egenskap de har hatt mye bruk for i sitt arbeid 

 • 69,7% oppgir skriftlig kommunikasjon som en svært viktig egenskap  

 • 66,7% oppgir verbal kommunikasjon som en egenskap de har hatt mye bruk for 

 • 65,9% oppgir samarbeid som en viktig egenskap i deres arbeid 

 

 

Det kommer tydelig frem at de samme nøkkelegenskapene går igjen hos både alumni fra bachelor og master. Egenskapene de opplyser å få bruk for, er også egenskaper som blir tungt vektlagt i BIs studieløp, og det er dermed lite overraskende at våre alumni er ettertraktet i markedet.  

 

Gode framtidsutsikter 

2020 har vært et veldig rart år, dette gjenspeiles i arbeidsmarkedet og ikke minst jobbsøking for nyutdannedeDet er svært tungt å se samfunnet stå ovenfor slike endringer som vi har sett i året som har gått. Aldri før har vi hatt strengere restriksjoner i fredstid, og arbeidsledigheten økte drastisk fra 2019 – med hele 83%. Det er et lite lys i mørket å se at våre nyutdannede alumni likevel hevder seg bra i en så vanskelig tid arbeidsmessig. Selv om det har vært en forventet nedgang fra 2019, har likevel 70% av våre bachelorstudenter og 86% av våre masterstudenter kommet ut i jobb i 2020. Vi ser at våre alumni stiller krav til arbeidsmiljø og personlig utvikling, og lykkes ikke kun med å finne arbeid, men også arbeid de trives i. Framtidsutsiktene til våre alumni er gode, og vi er glade for å se en positiv innstilling og gode resultater, også etter et år som dette.  

 

Les mer om arbeidsledigheten i Norge på SSB sine nettsider:  

 

Undersøkelsen hadde i overkant av 1000 respondenter47% av respondentene er menn og 53% er kvinner. Over 70% av deltakerne er i aldersgruppen 23-28.