Avtalevilkår for medlemmer av BI Alumni

Et alumni-nettverk har en nær sammenheng med den relasjonen du allerede har til skolen. Som medlem av BI Alumni samtykker jeg til at Handelshøyskolen BI (BI) kan oppbevare informasjonen jeg har gitt, og at jeg kan få tilsendt informasjon fra BI. Jeg gir samtykke til å la mitt navn og hvilket studium jeg har gjennomført være tilgjengelig for alle som har tilgang til nettverksbasen. Utover dette bestemmer jeg selv hvem som skal få tilgang til mine øvrige opplysninger.

1. Brukervilkår og personvern
Nedenfor finner du informasjon om hvorfor vi bruker dine personlige data, hvilke data vi lagrer, hvordan vi bruker dataene, hvem som har tilgang til den, hvordan vi beskytter den og dine rettigheter til å få tilgang til, redigere, supplere og slette all personlig informasjon.

2. Hvorfor vi benytter dine data
I BI Alumni får du tilgang til et globalt nettverk av medlemmer, medlemsaktiviteter for faglig påfyll, nettverksbygging, nyhetsbrev, og en online portal for å styrke din karriere og faglig utvikling. BI ønsker å holde kontakten med deg for å styrke vår utdanning, forskning og omdømme, og legger til rette for at du kan være engasjert i BI og dele av din kompetanse og erfaringer.


3. Hvilke personopplysninger innhentes
Når du registrerer deg som medlem beholder vi dine personopplysninger i BIs alumni-register til støtte for ditt livslange forhold til BI, med mindre du ber oss om å gjøre noe annet. Vi gjør oppmerksom på at BI Alumni benytter auto-oppslag i BIs studentregister for å gjøre registreringen enklere for deg.

Du er selv ansvarlig for å rette opp eller varsle oss om eventuelle feil som ligger i din profil. Du kan selv legge til og endre informasjon i din personprofil som er relevant for ditt medlemskap. Du kan når som helst melde deg ut av nettverksbasen og få slettet den informasjon som er registrert. Ved utmelding vil din alumni-profil slettes. Om vi mottar informasjon om dødsfall slettes også alle personopplysninger.


4. Hvordan vi bruker dine data
Dine personopplysninger i BIs alumni-register behandles for en rekke gjensidige formål som styrker relasjonen mellom deg og BI. Dette gjøres gjennom tilbud om medlemsaktiviteter og tilpassede henvendelser gjennom BIs sosiale medier og øvrige kommunikasjonskanaler.

5. Sikkerhet og behandling av data
BI Alumni tar ditt personvern på alvor når du er medlem i vårt alumni-nettverk. Vi håndterer alltid dine personlige data sikkert og det skal ikke medføre noen ulempe for deg at disse opplysningene blir brukt i vårt arbeid. Vi vektlegger at det er frivillig å gi oss disse opplysningene.

Netenviron GmbH er vår samarbeidspartner og databehandler. Databehandleren skal etter avtale med BI behandle personopplysningene dine på den måten vi bestemmer og i tråd med personvernregelverket. BI er ansvarlig for informasjon som ligger i nettverksbasen og i forhold til Personopplysningsloven, og du som bruker av nettverksbasen har ikke lov til å benytte tjenesten til formål som er av kommersiell karakter.

Du har rett til
- innsyn i alle personopplysninger som er registrert om deg i BIs alumni-register og ved BI for øvrig
- informasjon om hvordan vi behandler dine persondata
- å få uriktige personopplysninger om deg korrigert
- å få ufullstendige personopplysninger om deg supplert
- å begrense hvordan vi bruker dine data
- å kreve at vi sletter din alumni-profil.


6. Personvernombud

BIs personvernombud ivaretar personverninteressene til både studenter, ansatte og alumni ved BI.  Du har rett til innsyn i alle personopplysninger som er registrert om deg i BIs alumni-register og ved BI forøvrig.

Ønsker du å benytte deg av dine rettigheter kan du sende en henvendelse til BI. Din henvendelse vil bli behandlet så raskt som mulig og senest innen 30 dager.
Personvernombud ved BI kan nås via e-post: personvernombud@bi.no
BIs personvernerklæring finner du her.

Kontaktdetaljer:
BI Alumni
Handelshøyskolen BI
Tlf. 46 41 00 00
Epost: alumni@bi.no